Professor i skogens ekologi och skötsel. Har länge arbetat för att synliggöra den brukade skogens roll för ett framtida fossiloberoende samhälle. Senast tilldelad Greve Carl Bernadottes skogspris 2021 av Föreningen Skogen.

 

 

Kontakt:

tomas.lundmark@cccnordic.se

Mobil: +4670 631 7412