Om oss

Hem / Om oss

Carbon Capture Company

Carbon Capture Company (CCC) erbjuder lokal klimatkompensation till företag som vill bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt stödjer företaget utvecklingen av ett fossilfritt samhälle.

Företag kan genom CCC beställa klimatredovisningar som detaljerat beskriver verksamhetens klimatpåverkan. 

CCC har utvecklat en certifieringsstandard för ett aktivt klimatsmart skogsbruk som, med stöd av marknadsdrivna mekanismer, bidrar till ett hållbart skogsbruk där skogsägarna åtar sig att spara skog och att öka skogsvårdsinsatserna. 

Varför CCC?

CCC´s syfte är att öka klimatnyttan genom att optimera koldioxidbindningen i det svenska skogsbruket och på så sätt bidra till att öka kolsänkan i den svenska skogen. 

CCC medverkar till att skydda den biologiska mångfalden samtidigt som skogstillväxten gynnas, som i sin tur främjar bioekonomin.

Målsättningen för CCC är att bidra till att uppnå Parisavtalet och Sveriges klimatmål om att ha noll nettoutsläpp till år 2045.

Om oss – ledning

null

Philip Polfjärd-Larsson

VD

Utbildad ekonom med stort intresse för skogliga frågor. Tidigare egenföretagare och försäljningschef på Swedish Game Fair.

philip.polfjard@cccnordic.se
Mobil: +46 70 818 8141 

null

Tomas Lundmark

Skogschef

Professor i skogsskötsel, SLU. Har länge arbetat för att synliggöra den brukade skogens roll för ett framtida fossiloberoende samhälle. Senast tilldelad Greve Carl Bernadottes skogspris 2021 av Föreningen Skogen

tomas.lundmark@cccnordic.se
Mobil: +46 70 631 7412

null

Fredrik von Essen

Styrelseordförande

Serieentreprenör och stolt skogsägare med passion för affärsutveckling. Tidigare VD för Eriks Lallerstedts Såser.

fredrik@cccnordic.se
Mobil: +46 73 688 9221

CARBON CAPTURE COMPANY AB

Orgnr: 559115-6418
VAT: SE559115641801
F-skatt: Registrerad

ADRESS

Birger Jarlsgatan 2
114 34 STOCKHOLM

FINNS PÅ
POWERED BY HUMAN IT