Klimatkompensation

Hem / Klimatkompensation

SYFTET MED KLIMATKOMPENSATION

Koldioxidhalten i atmosfären måste minska – genom att både reducera utsläppen och öka inbindningen av koldioxid. Carbon Capture Company erbjuder en robust, mätbar klimatkompensation. Den bygger på att växande skog sparas, nya skogar etableras och åtgärder för ökad skogstillväxt genomförs, som sammantaget binder in mer koldioxid.

Det finns två verktyg för att nå målet att inte ha några nettoutsläpp. 

Dels gäller det att fortsätta minska utsläppen, dels öka inbindningen av koldioxid i skog och mark. Den som klimatkompenserar tar ett aktivt beslut om att bidra till att reversera den koldioxid som redan tillförts atmosfären.

KLIMATNEUTRALITET

För att marknadsföra, informera och kommunicera en verksamhet som klimatneutral krävs att koldioxidinbindningen redan ägt rum. Vidare skall omfattande utsläppsberäkningar ha genomförts. Resultatet av det totala koldioxidutsläppen ska kompenserats till 100%.
Klimatneutralitet kan uppnås för även produkter eller evenemang.
För att kalla en verksamhet eller produkt klimatneutral måste ni följa de krav som definierar klimatneutralitet.
Hör av er till oss så hjälper vi er mot klimatneutralitet.

Klimatberäkning

En klimatberäkning ska dokumentera verksamhetens samtliga utsläpp med källhänvisning och källförteckning.

Kompensationsplan

som innehåller mål och strategier om hur utsläppsminskningar skall uppnås. För kontinuerligt arbete. Läs mer.

Verifiering

Verifiering enligt ISO-standard och granskning av tredje part.

Klimatkompensation

100% av utsläppen kompenseras

Publicering

Offentlig publicering av underlaget för klimatneutralitet är ett krav.

KLIMATPOSITIV

När en verksamhet eller en produkt klimatkompenseras för mer än 100 % av sina utsläpp kan ordet klimatpositiv användas. Det handlar om att ytterligare ta bort en del av de utsläpp som redan finns i atmosfären för att hjälpa miljön tillbaka i rätt riktning eller så kan det ses som att det amorteras på den

koldioxidskuld som finns i atmosfären. Klimatkompensation som motsvarar 1000 ton CO2e inbindning köpes för att kompensera nuvarande verksamhetens utsläpp, Utöver det köps 100 ton till för att Kompensera för tidigare utsläpp = Klimatpositiv 

0
ton
CO2e som släpps ut i år
0
ton
Extra kompensation för att amortera på historiska utsläpp
0
Klimatpositiv, när kompensationen är större än årets utsläpp

KLIMATNYTTA

Trädens tillväxt varierar med åldern och den kulminerar när träden blir 25-50 år gamla beroende på var i landet träden växer.

Uppgtaget av koldioxid följer samma mönster som tillväxten.

För att medeltillväxten över tid ska bli så hög som möjligt i brukade skogar så skördar man träden när de är cirka 70-90 år gamla.

Genom att skörda skogen vid rätt tillfälle så upprätthålls således högsta möjliga koldioxidupptag.

VILL VETA MER?

BEGÄR EN OFFERT IDAG!

  Ditt namn

  Din email

  Företag

  Ditt meddelande

  CARBON CAPTURE COMPANY AB

  Orgnr: 559115-6418
  VAT: SE559115641801
  F-skatt: Registrerad

  ADRESS

  Birger Jarlsgatan 2
  114 34 STOCKHOLM

  FINNS PÅ
  POWERED BY HUMAN IT