ISO

ISO Certifiering och Standard

Hem / ISO

ISO Certifiering och Standard

Carbon Capture Company arbetar i enlighet med ISO 14001 och har utvecklat ett  miljöledningssystem som omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av vårt miljöarbete.

I ISO 14000-familjen ingår även ISO 14064 som utgör ett ramverk för redovisning och verifiering av växthusgaser (GHG) för organisationer som vill kunna kvantifiera och reducera utsläppen av växthusgaser. Arbetet med att certifiera bolagets produkter för klimatkompensation enligt 14064:1 pågår för fullt och beräknas vara avslutat under hösten 2021.

Certifieringen omfattar övervakning, kvantifiering, dokumentation och verifiering av växthusgasen koldioxid i skog. Verifiering enligt ISO 14064:1 ger den försäkran som behövs när de som klimatkompenserar med hjälp av Carbon Capture Companies produkter ska deklarera sina koldioxidutsläpp.

Certifieringsprocessen - från skog till depå

VILL DU HA MER INFORMATION?

Kontakta oss så stöttar vi ert arbete att bli mer klimateffektiva.

  CARBON CAPTURE COMPANY AB

  Orgnr: 559115-6418
  VAT: SE559115641801
  F-skatt: Registrerad

  ADRESS

  Birger Jarlsgatan 2
  114 34 STOCKHOLM

  FINNS PÅ
  POWERED BY HUMAN IT