ISO

ISO Certifiering och Standard

Hem / ISO

ISO Certifiering och Standard

Carbon Capture Company AB certifierade enligt ISO 14001
Carbon Capture Company AB har utvecklat ett miljöledningssystem som omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av vårt miljöarbete. Certifiering omfattar bland annat övervakning, kvantifiering, dokumentation och verifiering av växthusgasen koldioxid i skog.
Certifieringen utfördes av Den Norske Veritas (DNV).

Vad är ISO 14001?
ISO 14001 är den mest erkända internationella standarden för miljöledningssystem. ISO 14001 specificerar krav på att en organisation proaktivt ska identifiera och förstå miljöaspekterna av sin verksamhet, sina produkter och tjänster samt tillhörande miljöpåverkan.

Varför ISO 14001?
ISO 14001 ger ett tydligt ramverk för att minska CCC’s miljöpåverkan och säkerställer att lagstadgade krav uppfylls. Standarden ger CCC’s organisation ett systematiskt tillvägagångssätt för att planera, införa och förvalta miljöledningssystemet. Standarden garanterar att CCC fastställer och antar en miljöpolicy, ett miljömål och att det finns en åtgärdsplan för hur oförutsedda händelser ska hanteras. Utöver det skall det genomföras nödvändiga kontroller och sättas upp tydliga mål för att förbättra miljöprestanda.

Certifieringsprocessen - från skog till depå

VILL DU HA MER INFORMATION?

Kontakta oss så stöttar vi ert arbete att bli mer klimateffektiva.

  CARBON CAPTURE COMPANY AB

  Orgnr: 559115-6418
  VAT: SE559115641801
  F-skatt: Registrerad

  ADRESS

  Birger Jarlsgatan 2
  114 34 STOCKHOLM

  FINNS PÅ
  POWERED BY HUMAN IT