KLIMATKOMPENSERA I SVENSK SKOG

Carbon Capture Company (CCC) erbjuder lokal klimatkompensation till företag som vill klimatkompensera och bidra till att bekämpa klimatförändringarna samtidigt som de stödjer utvecklingen av ett fossilfritt samhälle. CCC bidrar till ett hållbart skogsbruk där skogsägarna åtar sig att spara skog och att öka skogsvårdsinsatserna. CCC medverkar till att säkerställa en rik biologisk mångfald samtidigt som vi gynnar skogstillväxten, som i sin tur främjar bioekonomin. Målsättningen för CCC är att bidra till att uppnå Parisavtalet och Sveriges klimatmål om att ha noll nettoutsläpp till år 2045.

Koldioxidhalten i atmosfären måste minska

Syftet med lokal klimatkompensation att både reducera utsläppen och öka inbindningen av koldioxid, vi måste arbeta med båda verktygen samtidigt. Carbon Capture Company erbjuder en lösning som bygger på att växande skog sparas, nya skogar etableras och åtgärder för ökad skogstillväxt genomförs, som sammantaget binder in mer koldioxid.

Carbon Capture Company AB

Organisationsnummer: 559115-6418
F-skatt: Registrerad
Momsregistreringsnummer/VAT-nummer: SE559115641801

TELEFON:

+468 505 651 00

VÅR ADRESS:

Birger Jarlsgatan 2 114 34 STOCKHOLM

Vi finns på: