ENG

Carbon Capture Company

Carbon Capture Companys syfte är att öka klimatnyttan genom att optimera koldioxidbindningen i det svenska skogsbruket. Vi åstadkommer detta genom att värna om den svenska skogsbruksmodellen samt erbjuda lokal klimatkompensation som bidrar till att öka kolsänkan i den svenska skogen.

Carbon Capture Company medverkar till att skydda den biologiska mångfalden samtidigt som vi gynnar skogstillväxten, som i sin tur främjar bioekonomin och därmed utvecklingen av ett fossilfritt samhälle. Vi värnar om den svenska, hållbara skogsbruksmodellen, som har långsiktigt positiva miljöeffekter.

Målsättningen för Carbon Capture Company är att bidra till att uppnå Parisavtalet och Sveriges klimatmål om att vara klimatneutrala till år 2045.

Vill du veta mer

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Kontakta oss

CCC Nordic

Birger Jarlsgatan 2, 114 34

Stockholm

E: [email protected]

T: 08 - 505 65100

Genom att gå vidare godkänner du CCC Nordics villkor

TACK!

Tack för ditt meddelande, vi återkopplar så snart vi kan.

ETT FEL UPPSTOD

Var god försök igen senare.

Syfte

Att öka dammsugningen och bindningen av koldioxid(CO2) för att rena atmosfären.

Mål

Bidra till att 1,5-gradersmålet uppnås enligt Parisavtalet artikel 5. Påvisa och säkerställa maximal klimatnytta, med en kontinuerligt ökad virkesmängd och med hänsyn till den biologiska mångfalden.

Affärsidé

Carbon Capture Company Nordic (CCC Nordic) erbjuder lokal klimatkompensation som bidrar till att öka kolsänkan i den svenska skogen, genom våra Carbon Capture Certificates.

CCC Nordic är ett svenskt företag som är verksamt inom Sverige och cirkulär bioekonomi. Genom att påvisa den brukade skogens klimatnytta och skapa ekonomiska incitament för skogsägarna att öka skogens tillväxt, vill vi bidra till att Sverige kan nå målen om noll nettoutsläpp av koldioxid och fossiloberoende till år 2045, enligt Parisavtalet artikel 5.

Genom att sälja klimatkompensation i den svenska skogen, enligt den modell som CCC Nordic utvecklat, säkerställs en fortsatt hög koldioxidsänka i skogen samtidigt som incitament skapas för att öka skogens tillväxt. Därmed ökar även möjligheterna för framtida avverkning som försörjer en framväxande bioekonomi.

När vi värdesätter kolsänkan på produktiv skogsmark samtidigt som vi utvecklar en modell som kräver ett aktivt skogsbruk på virkes-och produktionsmarknaden, säkerställs både kolsänkan i framtiden och försörjningen av råvara till skogsindustrin – vilket är en förutsättning för att kunna sälja klimatkompensation.

CCC Nordic vill bidra till fortsatt utveckling av ett aktivt svenskt skogsbruk som kan vara ett internationellt föredöme och fungera som ersättning av fossila bränslen och material.

GDPR

Handling of personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (2016/679/EG)

 

Carbon Capture Company AB are responsible for the personal data we receive in connection with assignments and personal data that are handled when an assignment is prepared or administered.

We handle the data in order to be able to carry out and administer the assignment, to protect your interests and for purposes of billing and accounting. The data has its legal basis in among other things the data protection regulation and the bookkeeping act. The stated statutes allow for handling of the information with the purpose of enabling us to fulfil our duties towards our clients/registered and other legal framework. The statutes also allow, after a balancing of interests in which among other things any objections to the handling made by the registered is taken into consideration, for handling of personal data for our and other businesses within the corporate groups justified interests to develop, to market and to administrate our services and business activities in an effective way and also to protect our civil rights and obligations. The data can also be used for business- and method development, market analysis, statistics and risk management. The data that is handled in order to develop and analyse the business is handled on the basis of our justified interest to develop the business and to communicate with our contacts. We will not disclose any personal data to any third party apart from instances where it has been expressly agreed upon between the company and the registered, if it is necessary in order for us to fulfil our legal obligations or in cases where we hire an external service provider that carries out assignments on our behalf.

The personal data is saved, in accordance with the company’s obligations in accordance with the regulations mentioned above, for a period of 10 years from the assignments completion or from the final invoice’s date of payment or for an extended period of time as a result of the nature of the assignment. If you cancel newsletters etc. all personal data referred to the newsletters will be immediately deleted.

You have the right to, free of charge, demand information from the company about the usage of the personal data that concerns you. We will on your request, or on our own initiative, correct or delete data that is inaccurate or limit the handling of such data. Furthermore, you have the right to demand that your personal data is not used for direct marketing. You also have the right to receive your personal data in a computer-readable form (or, if technically possible, get your data transferred to a third party of your choice). If you are dissatisfied with our handling of your personal data you can submit a complaint to a supervisory authority which in Sweden is Datainspektionen (www.datainspektionen.se). You can also contact the supervisory authority in the country where you live or work. Contact us at [email protected] if you have any questions regarding our handling of personal data.

The data controller is Carbon Capture Company AB. Contact information as stated above.